Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv politické a kulturní geografie na tradice a identity
Id projektuSGS11/PřF/2017
Hlavní řešitelprof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceNavrhovaný výzkumný projekt se soustřeďuje na zhodnocení vlivu politicko-geografických a kulturně-geografických procesů na formování identity a geopolitických tradic. Výzkum navazuje na předcházející projekty SGS, v nichž byla hlavní pozornost věnována formování státní a národní identity v postsovětském prostoru a prioritám současné indické geopolitiky. Pokračování výzkumu se zaměří na rezidua sovětského myšlení a identity, ruské dezinformační vlivy na postoje obyvatel postsovětského prostoru vůči evropským hodnotám a spolupráci s Evropskou unií, jakož i na indické geopolitické tradice ovlivňující současnou indickou geopolitiku. Projekt je zaměřen především na navázání kontaktů s pracovišti řešící podobnou problematiku, které není možno navštívit v rámci programu Erasmus (Kanada, Rusko, Gruzie). Krátkodobé a střednědobé pobyty na specializovaných pracovištích studenti využijí vedle konzultací s odborníky s cílem seznámit se s novými výzkumnými metodami různých forem identit také k získání dalších informačních zdrojů z místních databází. Součástí výzkumu bude i testování vnímání identit ze strany studentů.