Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Metody tvorby znalostních bází a big data
Id projektuSGS10/PřF/2017
Hlavní řešitelPhDr. RNDr. Martin Žáček, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceI když slovo ontologie vychází z filosofie (teorie bytí), pro informatiku použijeme slovo formální ontologie, která zde bude sloužit jako nástroj (referenční systém) pro práci se znalostmi o reálném světě k tvorbě modelovaného světa. K tomu, aby bylo možno pracovat se znalostmi v podobě vhodné pro počítačovou implementaci, je třeba zavést určitý formalismus schopný odrážet vztah mezi znalostmi o světě, a proto vytváříme znalostní báze jako soubor formálně zapsaných znalostí o určité doméně. Cílem projektu není jenom tvorba ontologií, ale rovněž práce s rozsáhlými daty (big data). Projekt bude orientovaný na: - návrhy ontologií pro aplikaci v praxi (robotika, podniková ontologie, inteligentní domy, aj.), - Protége jako nástroj pro tvorbu ontologií, práce se SPARQL, - nástroje formální ontologií s využitím jazyků postavených na konceptovém paradigmatu, - big data, - na formalizaci logických metod pro rozpoznávání struktur v rozsáhlých datech, - návrh a implementace systému pro zpracování a rozpoznávání struktur, - využití paralelizace pro zefektivnění navržených algoritmů.