Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Možnosti mapování faktických znalostí získaných aplikací generické ontologie do konceptů doménově specifické ontologie
Id projektuSGS09/PřF/2017
Hlavní řešiteldoc. Ing. František Huňka, CSc.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCíle projektu průběžně navazují na výsledky řešení projektu SGS z roku 2016. Generická ontologie reprezentovaná metodologií DEMO (Design Engineering Methodology for Organisation) je charakteristická dobrou empirickou schopností zachycení elementárních transakcí, ze kterých je pak sestaven podnikový proces. DEMO chápe transakci jako sociální systém, ve kterém vystupují dva aktéři, kteří vstupují a plní vzájemné závazky. Výstupem této metodologie jsou čtyři aspektové modely, které jsou vzájemně komplementární. Stav a změny je možné zaznamenávat formou faktických znalostí (faktů). Cílem řešení projektu bude nalezení a specifikace vhodného mapování faktických znalostí do konceptů doménově specifické ontologie REA jako jsou závazek, smlouva a plán. Získané výsledky budou jednak ve formě návrhu a konkrétních implementací a dále ve formě publikovaných příspěvků na odborných konferencích a v odborných časopisech.