Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Badatelsky orientovaná výuka jako prostředek pro rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků
Id projektuSGS03/PřF/2017-2018
Hlavní řešitelRNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt se zabývá současným moderním výukovým trendem ? badatelsky orientovanou výukou a jejím možným účinkem na rozvoj přírodovědné gramotnosti u žáků středních škol. V rámci projektu bude uskutečněn pedagogický výzkum, který si klade za cíl sledovat rozvoj klíčových kompetencí u žáků (laboratorní dovednosti, řešení problémů, zlepšení komunikativních dovedností, rozvoj týmové spolupráce) a posun badatelského přístupu k práci pomocí jednotlivých badatelských aktivit.