Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Zavedení metodiky izolace RNA z CD14+ mononukleárních buněk a její reverzní transkripce a amplifikace metodou PCR
Id projektuSGS02/PřF/2017
Hlavní řešitelIng. Karolína Janochová, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV roce 2014 byla na našem pracovišti zavedena metodika izolace CD14+ mononukleárních buněk z periferní krve metodou, která je založena na využití gradientové centrifugace. Mononukleární buňky představují důležitý marker, který lze využít při monitorování a hodncoení celé řady patofyziologických stavů (zánětlivá reakce, kardiovaskulární onemocnění, nádorová onemocnění). Na základě množství mononukleárních buněk a identifikace a kvantifikace některých prozánětlivých faktorů jimi produkovaných, je možné také sledovat projekty a intenzitu zánětlivých reakcí, které provází obezitu a metabolický syndrom. Jako vhodná metoda pro identifikaci a kvantifikaci prozánětlivých faktorů produkovaných CD14+ mononukleárními buňkami se osvědčila metoda "real time" PCR. Cílem tohoto projektu je zavést metodiku izolace RNA z CD14+ mononukleárních buněk a následně provést její reverzní trasnkripci a amplifikaci metodou PCR. Tímto způsobem získaná cDNA bude využita pro sledování produkce a kvantifikaci prozánětlivých cytokinů na úrovni genové exprese metodou "real time" PCR.