Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Dvouvrstvé uhlíkaté adsorbenty
Id projektuSGS01/PřF/2017
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na syntézu a testování uhlíkatých adsorbentů ve formě snadno separovatelných částic s vynikajícími adsorpčními vlastnostmi. Řešení je založeno na krocích vedoucích k přípravě dvouvrstevných uhlíkatých částic. Vnitřní vrstva (jádro částice) bude tvořena uhlíkatou pěnou s uzavřenou porozitou. Tato vrstva bude zajišťovat vhodnou velikost a hustotu částic adsorbentu. Vnější vrstva bude syntetizována jako mezo- a mikroporézní uhlíkatý materiál. Jejím smyslem je dodat částici vhodné adsorpční vlastnosti.