Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Korpusy ruské a české lingvistické terminologie (přípravná etapa k vydání překladového slovníku)
Id projektuSGS08/FF/2017-2018
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt se pokusí zaplnit bílá místa na trhu s překladovými slovníky odborné lingvistické terminologie v podobě korpusu ruské a české lingvistické terminologie. Překladové slovníky česko-ruské či rusko-české mají v českém prostředí bohatou tradici, avšak doba vzniku posledních z nich je již od současnosti výrazně vzdálena (poslední slovníky daného typu jsou z let 1960, 1988), tyto lexikony nereflektují bohužel nejnovější vědní poznatky a adekvátní lingvistické termíny. V rámci projektu bude vytvořen korpus ruských a českých lingvistických termínů ?digitalizací? stávajících lingvistických slovníků a excerpcí nejnovějších odborných lingvistických publikací v oblasti ruštiny a češtiny. Terminologický korpus vznikne i excerpcí odborných publikací v knihovnách v ČR (Národní knihovna Praha ? Slovanská knihovna), dále v Rusku a v zahraničí (v knihovnách a na univerzitách). Vzniklý korpus lingvistické terminologie bude analyzován, popsán a konfrontován s korpusy ruského a českého jazyka. Jeho tvorba a dílčí závěry budou prezentovány a diskutovány na odborných konferencích v ČR i v zahraničí, v odborných recenzovaných časopisech, v diplomové práci a v disertačních pracích spolunavrhovatelů. Korpus se stane základem pro vytvoření oboustranného překladového česko-ruského a rusko-českého slovníku lingvistických termínů, který by mohl být vydán v podobě knižní publikace v rámci navazujícího projektu SGS (v letech 2019 ? 2020). V budoucnu by pak mohl být ruský a český korpus lingvistické terminologie rozšířen o další slovanské jazyky.