Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
"Řemeslo" a "řemeslník" v jazycích a kultuře Slovanů
Id projektuSGS04/FF/2017-2018
Hlavní řešitelPhDr. Urszula Kawala Kolberová, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt navazuje na současné směry v lingvistických výzkumech týkajících se tzv. jazykového obrazu světa. Ten chápeme jako v jazyce ukotvenou verbalizovanou interpretaci reality, kterou můžeme popsat jako soubor lidského uvažování o světě projevující se např. ve zvycích, rituálech, mýtech, normách a hodnotách dané společnosti. Hlavním cílem předkládaného projektu je zachytit komplexní soubor relací uchopených v jazykovém uspořádání textu a vyplývajících z informací o mimojazykovém světě. Zkoumána bude frazeologie, lexikologie a literatura slovanských jazyků, která je motivována řemeslnickými reáliemi. V rámci řešení projektu bude provedena excerpce ustálených slovních spojení, jejichž komponenty patří k jednomu tematickému celku ?řemeslo? a ?řemeslník? v české, ruské, srbské, polské, chorvatské, ukrajinské, slovenské a bulharské frazeologii a následně explikace jejich významů ve zkoumaných jazycích. Dále bude porovnán běžně mluvený jazyk, žurnalistické a literární texty týkající se řemesla a řemeslníka ve zmíněných jazycích. Výsledky analýzy shromážděného jazykového materiálu budou konfrontovány s poznatky z jiných vědních oborů ? např. sociologie, historie, kulturologie.