Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Historie a interpretační přínos Komorního orchestru Leoše Janáčka
Id projektuSGS 2017
Hlavní řešiteldoc. MgA. Jiří Hanousek
Období1/2017 - 11/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je poprvé zmapovat historii významného ansámblového uskupení severní Moravy, který vznikl v roce 1964 z předních hráčů Janáčkovy filharmonie Ostrava. Výsledkem tohoto snažení má být odborně pojatá monografie zaměřená na historii Komorního orchestru Leoše Janáčka, jeho významné členy a koncertní cesty, ale rovněž na unikátní nahrávky a fotodokumentaci. Většina dostupného materiálu se nachází v Ostravě, ať už v archivu tohoto tělesa nebo v soukromém vlastnictví současných a bývalých členů. Proto budou součástí projektu rozhovory s Janem Hališkou, Vítězslavem Kuzníkem, Jakubem Černohorským, Ivo Fišerem a dalšími. O Ostravě a její hudební kultuře v poslední době vzniklo více prací, jak na úrovních graduačních, tak odborných, ovšem Janáčkův komorní orchestr zůstává ve stínu zájmu, resp. je zmiňován jen velice okrajově. Za jeho padesátiletou historii však pro zdejší hudební život udělal rovněž nezanedbatelný kus práce, a proto považuji za nutné se mu věnovat na úrovni odborné reflexe podrobně.