Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora rozvoje oboru Všeobecného lékařství a oboru Kinantropologie Ostravské univerzity
Id projektuSMO 2017 - Vzdělávání a talentmanagement - Téma podpory C
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.
Období1/2017 - 3/2018
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceV září 2015 bylo na Ostravské univerzitě nově akreditováno postgraduální doktorské studium v oboru Kinantropologie. Tento interdisciplinární vědní obor, jehož součástí je také fyziologie tělesné zátěže, biomechanika nebo funkční antropologie se zabývá studiem lidského pohybu, a to v kontextu zachování celkového zdraví člověka, udržování nebo zvyšování tělesné zdatnosti, stejně jako primární a sekundární prevence nejrůznějších onemocnění a zranění. Ostrava se tímto stala významným a konkurenceschopným místem na mapě univerzitního vzdělávání v České Republice, kde mohou být studenti vzdělávání ve vědách o lidském pohybu v celém svém rozsahu, tzn. od bakalářské až po doktorskou úroveň. Ostravská univerzita díky tomu nově zajišťuje nejvyšší možné vzdělání budoucích odborníků v oblasti aktivního životního stylu, pohybové aktivity, zdraví a sportu. Lze předpokládat, že tito absolventi doktorského studia budou nadále působit na území města Ostravy a svou odbornou činností aktivně přispívat ke zvýšené kvalitě života a naplňovat tak vizi zdravého města, která je součástí strategického záměru města Ostravy pro následujících pět let. Investice do zdravého životního stylu občanů Ostravy může pomoci redukovat některé negativní vlivy postindustriálního regionu.