Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Polonika ve sbírkách českých muzeí - Opava, Brno, Olomouc (Kulturní dědictví / Ochrana kulturního dědictví v zahraničí.)
Id projektuNadace Silva Rerum Polonarum
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období8/2016 - 12/2016
PoskytovatelOstatní projekty ze zahr. prostředků
Stavukončený
AnotaceRealizace úkolu financovaného z finančních prostředků Ministerstva kultury a národního dědictví, které pocházejí ze státního rozpočtu a jsou vyhrazeny pro plnění úkolů v rámci Programu/Priority (Kulturní dědictví/Ochrana kulturního dědictví v zahraničí). Jde o redakční zajištění vědecké konference " Polonika ve sbírkách českých muzeí" a následné redakční zpracování materiálů pro publikaci "Stopami Poláků v českém / rakouském Slezsku" včetně vydavatelské recenze.