Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vytvoření sady interaktivních multimediálních materiálů pro výuku předmětů Komunikace v řízení a podnikání / Unternehmenskommunikation 1 a 2. a posílení praktických aspektů výuky tohoto předmětu formou zapojení zahraničního odborníka do výuky
Id projektuIRP201706
Hlavní řešitelMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt má za cíl vytvořit nové interaktivní a multimediální materiály pro výuku uvedených předmětů a posílit praktickou složku výuky formou zapojení zahraničního experta. Podklady v německém jazyce budou umístěny v Moodle a budou sloužit pro denní i kombinovanou formu bc. studia. Studenti tak získají snadný přístup k aktuálním materiálům, které posílí praktickou stránku výuky, která je u výuky těchto předmětů stěžejní. Zahraniční expertka, prof. Anette Tarvainen, realizuje blokovou výuku a bude se podílet na tvorbě materiálů v německém jazyce.