Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora výuky stěžejních předmětů oborů Tělesná výchova a sport a Kinantropologie v anglickém jazyce
Id projektuIRP2017
Hlavní řešitelMgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.
Období1/2017 - 11/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceKinantropologie je multidisciplinární vědní obor. Mezi základní obory kinatropologie patří biomechanika sportu a tělesných cvičení, fyziologie tělesné zátěže, teorie a didaktika sportovního tréninku, zdravotní aspekty pohybové aktivity a didaktika tělesné výchovy. Tyto oblasti se dynamicky rozvíjejí a nejnovější poznatky nejsou pro studenty běžně dostupné. Online literatura ve vědeckých databázích poskytuje ucelený komplex současných poznatků, ze kterých mohou studenti čerpat nejnovější informace v rámci svého studia a při zpracovávání závěrečných prací studentů.