Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji
Id projektuCZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003971
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
Období11/2017 - 12/2020
PoskytovatelDěkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je podpořit rozvoj žáků se SVP a vytvořit podmínky pro jejich úspěšnou adaptaci na prostředí běžné ZŠ. Cíle bude dosaženo podporou vzájemného učení mezi učiteli inkluzivních ZŠ. V rámci projektu vzniknou Centra kolegiální podpory (dále "CKP"), která budou zajišťovat síťování škol. V Centrech budou probíhat setkání s učiteli, na kterých budou sdílet příklady dobré praxe a osvědčené metodiky. Realizací projektu dojde k posílení kompetencí učitelů pro práci s žáky se SVP.