Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
JSME OSTRAVSKÁ = MODERNÍ, INSPIRATIVNÍ A ATRAKTIVNÍ MÍSTO PRO KVALITNÍ STUDIUM
Id projektuCZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002436
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období5/2017 - 6/2023
PoskytovatelRektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavukončený
AnotaceProjekt reflektuje cíle Dlouhodobého záměru, strategie rozvoje OU. Cílem projektu je významným způsobem zvýšit kvalitu vzdělávání pomocí úprav studijních programů, které budou zohledňovat současné potřeby trhu práce, posílit mezinárodní rozměr činnosti OU a odbourat bariéry ke studiu pro studenty se SP a vytvořit tak kvalitní prostředí pro studium. Velká část projektu je zaměřena na zavedení a rozvoj systémů pro hodnocení kvality a řízení instituce a dovést tak OU k institucionální akreditaci.