Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Doktorský studijní program Kinantropologie - mobility hostujících profesorů
Id projektuMSK VaV
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelOddělení pro vědu podporu doktor.studií, Mezinárodní spolupráce
Stavukončený
AnotaceNa katedře studií lidského pohybu je nově akreditován doktorský studijní program Kinantropologie. Tímto projektem chceme získat finanční prostředky na cesty a pobyt zahraničních hostujících profesorů (Prof. Garetha Irwina a Prof. Josepha Hamilla), kteří jsou členy oborové rady PhD studia. Dále chceme získat na krátkodobou stáž (1-3 měsíce) dva vědecké pracovníky ze zahraničí, kteří se podílejí na výzkumu lidského pohybu. Tyto mobility by měly také vést ke zlepšení kvality doktorského studia a rozšíření vědecké spolupráce se špičkovými pracovišti v zahraničí (University of Massachusetts Amherst, Cardiff Metropolitan University a University of Nevada Las Vegas).