Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Zapojení zahraničních pracovníků do výzkumu struktury a molekulárních interakcí vybraných biologických a chemických systémů.
Id projektu01211/RRC/2016
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období9/2016 - 12/2017
PoskytovatelKatedra fyziky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceV rámci projektu budou přijati dva excelentní zahraniční pracovníci do výzkumné skupiny zaměřené na studium struktury a molekulárních interakcí v biologických a chemických systémech. Oba se budou podílet na řešení konkrétních výzkumných problémů: 1) objasnění vlivu specifického složení tylakoidních membrán na strukturně-funkční charakteristiky fotosyntetického aparátu smrku ztepilého a 2) implementace metody soft-templating do syntézy uhlíkatých adsorbentů. Kromě publikačních výstupů je plánováno zapojení zahraničních expertů i do přípravy dalších výzkumných projektů.