Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Mikroprostředí kostní dřeně u mnohočetného myelomu: Aplikace 2D a 3D in vitro modelu s využitím pacient specifických mezenchymálních kmenových buněk derivovaných z iPSCs
Id projektuMSK TO1_LF
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období8/2016 - 12/2017
PoskytovatelKatedra interních oborů, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotacePředložený projekt navazuje na vstupní projekt ?Zahájení dlouhodobého výzkumu u monoklonálních gamapatií? a má podpořit rozvoj aplikovaného a základního výzkumu na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. V rámci projektu je v plánu vytvořit 3D model ?myeloma-in-dish? společně s aplikaci technologie indukovaných pluripotentních kmenových buněk (iPSCs). Cílem je vytvořit in vitro model mikroprostředí kostní dřeně založený na přítomnosti mezenchymálních buněk spolu s růstovými faktory, který může umožnit objevení nových způsobů vedoucích k vývoji léků.