Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí
Id projektuCZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období9/2018 - 6/2023
PoskytovatelOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
AnotaceHlavním cílem navrhovaného projektu je vytvořit novou, unikátní a aplikovanou znalost v oblasti stárnutí a souvisejících chorob nastavením společného výzkumného programu, zvýšením výzkumnékvality a produktivity formou účelného sjednocení současného výzkumu a podpořením výzkumných partnerství. Aktuálně se všechna zapojená výzkumná centra věnují translačnímu medicínskémuvýzkumu, avšak s evidentně odlišnými výzkumnými tématy a odborností. V tomto navrhovaném projektu získávají zapojená výzkumná centra jasný výzkumný cíl - výzkum stárnutí a souvisejícíchchorob, především formy nádorů, chronického zánětu a degenerativních nemocí. Tento jasný společný výzkumný záměr a odbornost integruje pod společnou výzkumnou platformu dílčí výzkumnéprojekty a společným sdílením znalostí, odborníků, materiálů a zdrojů poskytuje optimální prostředí pro posun kvality výzkumu a jeho produktivity.