Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora studia studentů přijatých na základě mimořádného přijímacího řízení do studijních programů Speciální pedagogika a Učitelství 1. stupně ZŠ
Id projektuMŠMT - Fond vzdělávací politiky 2016
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období7/2016 - 12/2016
PoskytovatelFond vzdělávací politiky MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt vytváří podmínky pro studium 6 studentů, mimořádně přijatých v akademickém roce 2015/16 do studijních programů Speciální pedagogika a Učitelství 1. stupně ZŠ. Mimořádně přijatým studentům je zapotřebí vytvořit takové studijní podmínky, aby mohlo dojít k jejich rychlé adaptaci na nové studijní prostředí a studijní podmínky dané obsahem studijních plánů, které jsou akreditovány na PdF OU v Ostravě. Vhodné studijní podmínky přispějí k vytvoření optimálního prostředí pro úspěšné zakončení studia. Podpora studentů bude realizována také prostřednictvím organizování specializovaných workshopů, které napomohou jejich rychlejší adaptaci v novém vzdělávacím prostředí. Realizací aktivit dojde k posílení odborné kvalifikace budoucích pedagogických pracovníků, tak jak je v dnešní době opakovaně akcentováno mimo jiné i v souvislosti s inkluzivním vzděláváním.