Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora rozvoje přírodovědné gramotnosti u žáků a studentů ostravského regionu
Id projektu1686/2016/ŠaS
Hlavní řešitelMgr. Věra Ferdiánová, Ph.D.
Období6/2016 - 12/2016
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceCílem předkládaného projektu je systematická podpora přírodovědného vzdělávání žáků a studentů na všech stupních škol, zvýšení technické a přírodovědné gramotnosti u stávajících a budoucích učitelů. Studie z posledních let poukazují na snižování matematické a přírodovědné gramotnosti žáků a na klesající zájem o technické obory. Tyto obory jsou přitom důležité pro budoucí rozvoj našeho města, jelikož se podílejí na vytváření trvalých hodnot, rozvoji lidské společnosti, kvalitě života a životního prostředí. Projekt vhodnou a nenásilnou formou podporuje zájem u cílových skupin o přírodovědné a technické obory (chemii, matematiku, informatiku, fyzickou geografii, biologii a další). Součástí je i zvyšování a rozvoj technicko-přírodovědných dovedností učitelů, pomocí odborných workshopů a kurzů. Proškolení pedagogové získají zkušenosti s používáním moderních výukových technologií, jejich využitím v přírodovědné výuce, rozšíří si dovednosti o chemické experimenty a naučí se používat nové a netradiční metody ve výuce.