Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Posílení kvality přípravy budoucích pedagogických pracovníků s důrazem na významnější využití aktuálních vědeckých poznatků a inovaci předmětů reflektujících potřeby praxe.
Id projektuMŠMT - Fond vzdělávací politiky 2016
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období7/2016 - 12/2016
PoskytovatelFond vzdělávací politiky MŠMT
Stavukončený
AnotaceExplicitním cílem projektu je zvýšit kvalitu vysokoškolské přípravy budoucích učitelů a ověřit nástroje k evaluaci její efektivity. Projektový záměr bude naplněn prostřednictvím šesti aktivit (dílčích cílů), které jsou tematicky vymezeny tak, aby naplnily obsah v linii věda ? kvalitní teorie ? praxe. Dílčí cíle projektu se obsahově vztahují k vytvoření modelu kvality výuky a hledání efektivního nástroje k evaluaci výuky, k inovaci didaktické složky výuky a k výraznějšímu propojení teoretické výuky s nejnovějšími vědeckými poznatky a implementaci profesního standardu do pregraduální přípravy učitelů. Jedním z dílčích cílů projektu je přiblížit posluchačům učitelského studia profesi učitele prostřednictvím odborných workshopů s účastí učitelů z praxe a provést analýzu potřeb začínajících učitelů, jejíž výsledky budou podkladem pro přípravu obsahu specializačních kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Na realizaci projektu se budou podílet fakulty, které svými pedagogickými a výzkumnými aktivitami vstupují do přípravy budoucích učitelů a zajišťují pedagogickou praxi. Implicitním cílem projektu je zvýšení motivace studentů pro výkon učitelské profese po ukončení studia.