Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Modulární systém studijních programů na vysokých školách v Moravskoslezském kraji a jeho realizace
Id projektuCZ.04.1.03/3.2.15.2/0250
Hlavní řešitelprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Období6/2006 - 6/2008
PoskytovatelOP RLZ 3.2
Stavukončený
AnotaceObsahem projektu je vytvoření modulárního systému studijních programů na vysokých školách v Moravskoslezském kraji, který by umožnil rozšířit spektrum těchto programů a uplatnitelnost jejich absolventů zejména v podmínkách kraje. V projektu bude podporováno vysokoškolské vzdělávání mladých lidí v regionu a formou kombinovaných a distančních studijních programů také vzdělávání dospělých, včetně rozšíření možností jejich rekvalifikace. Zamýšlený modulární systém akreditovaných studijních programů umožní mnohem efektivněji využít vzdělávacích kapacit jednotlivých vysokých škol v regionu a vzájemnou kombinací odborných kursů a modul jednotlivých vysokých škol v regionu vytvářet takové modifikace studijních programů, které umožní absolventům snáze najít uplatnění v podmínkách regionu. Současně tím budou vytvářeny i takové modifikace studijních programů, které umožní většímu počtu absolventů středních škol úspěšně absolvovat tyto především bakalářské studijní programy. V rámci Moravskoslezského kraje budou tak na jednotlivých státních vysokých školách vytvořeny takové organizační podmínky, modifikovány studijní předpisy a vlastní studijní programy, aby studenti jedné vysoké školy mohli efektivně využít specializaci druhých vysokých škol, které se na mateřské škole nevyskytují a tak si efektivně rozšířit svůj studijní program. To vše bude realizováno bez nutnosti studovat souběžně dvě vysoké školy. Tím budou vytvořeny podmínky pro širší uplatnění absolventů vysokých škol v podmínkách regionu a současně se i zlepší jejich postavení na trhu práce. Cílové skupiny Především studenti OSU, VŠB-TU a SLU v Opavě. Dále pak garanti jednotlivých modulů, lektoři, manažeři. Základní aktivity - Zpracování koncepce modulárního systému vzdělávání - Řízení realizace modulárního systému programů - Proškolení managementu vysokých škol v oblasti modulárních programů - Zpracování projektů modifikace studijních informačních systémů - Identifikace modulů pro ověřovací běh - Zpracování projektů jednotlivých modulů - Vytvoření studijních opor pro kursy v modulech - Převod studijních opor do e-learningu - Zřízení www stránek s nabídkou modulárních programů a popisem jejich realizace - Průzkum zájmu a zápis studentů do jednotlivých modulů a jejich kursů - Realizace pilotního běhu modulárních programů pro vybranou skupinu studentů - Uspořádání a realizace konference Modulární studijní programy a jejich realizace Výstupy projektu Hlavním cílem projektu je vytvoření modulárního systému studijních programů a jeho realizace na vysokých školách v Moravskoslezském kraji. V projektu bude podporováno vzdělávání studentů vysokých škol v souladu s potřebou nových kvalifikací lidí a jejich budoucí adaptability na nově vznikající požadavky trhu práce. Důraz bude kladen na udržení vzdělaných lidí v regionu a jejich vzdělávání směrem k možnosti jejich pracovního uplatnění v regionu. Cílovou skupinou budou studenti bakalářských a magisterských programů vysokých škol MSK. Systém bude vytvářen současně na Ostravské univerzitě v Ostravě, Vysoké škole báňské ? Technické univerzitě Ostrava a Slezské univerzitě v Opavě.