Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Geomorfologické a geoekologické aspekty svahových deformací v mladých orogenních oblastech
Id projektuFPP1075
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Období6/2006 - 12/2009
Poskytovatel
Stavukončený
Anotace