Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
VI. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty OU v Ostravě
Id projektuSVK_MSK
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Období5/2016 - 5/2016
PoskytovatelSponzorské dary
Stavukončený
AnotaceKonference je určena pro prezentaci výsledků vlastních vědeckovýzkumných aktivit studentů lékařských a zdravotnických studijních oborů.