Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Sackung v nezaledněných pohořích: prostorové a chronologické chování hlubokých svahových deformací ve Vnějších Západních Karpatech
Id projektu17-17712S
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceSackung představuje rozsáhlé, dlouhodobě vznikající, gravitační deformace horských hřbetů. Ačkoliv jeho geneze a alpínských pohořích je dobře známá, informace o prostorovém rozšíření a chronologii tohoto fenoménu mimo původně zaledněná pohoří jsou vzácné. Nově vytvořená výškopisná data na bázi LIDARu s vysokýkým rozlišením pro flyšové území Vnějších Západních karpat (Česká republika) ukazují, že sackung byl jako jev v tomto území dlouhodobě přehlížen a překvapivě představuje častý prvek mnoha horských hřbetů. Podstatou navrhovaného projektu je analyzovat prostorové rozšíření sackungu, jeho velikostní distribuci, chronologii (založenou na 10be, 14C, OSL a dendrochronologii) a vliv na sekundární/mělčí svahové procesy v regionu, který může být považován za typovou sesuvnou krajinu, vyvíjející se bez vlivu zalednění. Výseldky projektu ukážou rozsah deformací horských hřbetů a chronologii sackungu, tj. významné informace pro hodnocení sackungu jakožto přírodní hrozby a možnosti aktivace v současných klimatických podmínkách.