Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Poutní písně na Moravě a v českém Slezsku 17. až 19. století
Id projektuGA17-08928S
Hlavní řešitelprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceProjekt se zaměří na poutní písně 17.?19. století z kulturně otevřené oblasti Moravy a dnešního českého Slezska, jejichž komplexní literárněhistorické zachycení dosud chybí. Hlavním pramenem (publikačním médiem) jsou kramářské písně a poutní příručky. Výsledkem projektu bude odborná monografie věnovaná poutním písním, jež bude obsahovat rovněž bohatě komentovanou edici vybraných textů. Uplatněn bude interdisciplinární přístup, avšak převažovat bude hledisko literárněhistorické.