Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Paul Kupelweiser - život a dílo předního manažera a sociálního reformátora 2.poloviny 19. století a počátku 20. století
Id projektuMSK
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období3/2016 - 12/2016
PoskytovatelSponzorské dary
Stavukončený
AnotaceDne 1.7.2016 uplyne 140 let od chvíle, kdy nastoupil na pozici generálního ředitele Vítkovických železáren jeden z nejvýznamnějších ocelářských manažerů a sociálních reformátorů novověké historie, Paul Kupelwieser. Tento muž během svého působení ve vrcholné řídící funkci účinnými reformami stávající hutní výrobu nejen pozvedl, ale současně podstatně rozšířil. Jeho aktivity se soustředily nejen na hutní výrobu, ale na zvyšování spokojenosti jeho zaměstnanců. Jeho propracovaný sociální systém neměl v té době v Rakousku - Uhersku obdoby a podstatně přispěl k vylepšení pracovních podmínek ostravských hutníků a horníků. Paul Kupelwieser stál zároveň za přeměnou Ostravy v průmyslové velkoměsto a vtisknul jí její současnou podobu. Cílem projektu je zpřístupnit široké veřejnosti Kupelweiserovy paměti a přeložit je z německého originálu. Dále pak opatřit komentáři, které usnadní chápání i dnešnímu čtenáři.