Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Kompetentní pedagog a žák - kolegiální podpora jako cesta k modernímu a kvalitnímu vzdělávání
Id projektuCZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000544
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelOddělení pro podporu projektů, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavukončený
AnotacePodstatou projektu je na základě informací a požadavků pedagogů MŠ a ZŠ získaných v průzkumu vytvořit platformu jejich vzájemných tematických setkávání. Cílem je podpora pedagog. autodiagnostiky a následné cílené zkvalitnění jejich osobnost. a profesních kompetencí. Formou kol. podpory budou rozvinuty profesní dovednosti pedagogů MŠ a ZŠ, a to na základě individuálně získávaných vlastních zkušeností. Tím bude zajištěna diseminaci nových a zkvalitnění stávajících kompetencí ostatních pedagogů.