Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vytvoření multimediálního obsahu pro výuku předmětu Němčina ve sféře cestovního ruchu
Id projektuIRP201620
Hlavní řešitelMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt reaguje na požadavky nové akreditace, kdy byl do studijních plánů zařazen nový předmět Němčina ve sféře cestovního ruchu. Pro něj dosud neexistují uspokojivé výukové materiály a současná praxe ukazuje, že by měly být na odpovídající úrovni a v moderní formě. Účelem projektu je tedy vytvořit kompletní výukové materiály v německém jazyce pro denní i kombinovanou formu studia, přičemž hlavní důraz bude vedle obsahové stránky kladen na multimediální složku. Vzniknou nejen textové a obrazové výstupy, ale také audio- a video materiály, které budou umístěny na e-learningové platformě Moodle.