Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
České výtvarné umění v mezinárodním kontextu (1989-2015)
Id projektuIRP201618
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Koudela, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceChronologicky je projekt vymezen léty 1989?2015. Představeny budou kapitoly soudobých dějin českého výtvarného umění, nástin evropského a světového kontextu. Pro české výtvarné umění 90. let 20. st. je mj. dobře čitelný vztah mezi objektem, prostorem a tělem, nově je reflektována problematika vztahu mezi dekadencí a současnou uměleckou tvorbou. Sledována bude postmoderní každodennost výtvarného provozu ve smyslu zhroucení jednotného výkladu umění a jeho dějin. Představena budou nová centra českého výtvarného života ilustrující dobově aktuální kulturní fenomény regionální emancipace a identity.