Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace výukových materiálů pro předmět Vybrané problémy francouzské morfosyntaxe
Id projektuIRP201619
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D.
Období3/2016 - 12/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceV projektu bude řešena inovace předmětu Vybrané problémy francouzské morfosyntaxe s cílem vytvořit novou multimediální e-learningovou oporu, kterou budou využívat zejména studenti všech navazujících magisterských oborů vyučovaných na oddělení francouzštiny KRO/FF OU. Snahou autora bude vytvořit takový studijní materiál, který v sobě zahrne jednak klasickou textovou část, jednak sérii interaktivních odkazů a cvičení. Zásadní přínos však spočívá v tom, že dojde ke změně vyučovacího jazyka předmětu z češtiny na francouzštinu, čímž se výrazně podpoří internacionalizace uvedeného předmětu.