Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Životní koučování a sebekoučování
Id projektuIRP2016
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Lucia Lacková, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceZ řady empirických studií vyplývá, že některé z profesních kompetencí nejsou v přípravě vysokoškolských studentů v rámci pedagogicko-psychologického základu dostatečně akcentovány. Proto považujeme za klíčové vytvořit nový předmět reagující na ohlas z praxe, kdy zaznamenáváme snížené dovednosti zvládat zátěžové situace v mezilidském kontextu spolu s nárůstem technologií. Zvláště při možnosti zapracovat interkulturní vzorce vyplývající z dlouhodobých výzkumných aktivit hlavní řešitelky. Ze španělských univerzit je velká poptávka po studiu na naší fakultě, proto považujeme za povinnost reagovat na ni vytvořením nového, pro praxi přínosného, předmětu.