Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora přípravy projektů do Operačních programů a posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání na Ostravské univerzitě v Ostravě
Id projektu01212/2016/RRC
Hlavní řešitelIng. Petr Svoboda
Období1/2016 - 12/2018
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavukončený
AnotaceZákladním smyslem a cílem projektu je podpořit rozvoj Ostravské univerzity v Ostravě (OU) prostřednictvím jednak podpory přípravy projektů do Operačních programů období 2014-2020 (OP 2014-2020) a to z důrazem na projekty Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV), tak i posílením úrovně a kvality spolupráce mezi OU a zahraničními subjekty (zejména pak výzkumnými organizacemi).V případě podpory přípravy projektů OP 2014 - 2020 se bude jednat jak o podporu přípravy projektové dokumentace do vybraných výzev vyhlašovaných v období 2015-2017 tak na přípravu samotné projektové dokumentace a potřebných analýz. Tato část projektu je inspirována velmi úspěšnou podporou přípravy projektů z roku 2009 do Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace: Moravskoslezský kraj podpořil formou dotace ve výši přes 15 mil. Kč přípravu projektů, v rámci kterých byla následně v období 2010-2015 vybudována v MS kraji výzkumná a vzdělávací infrastruktura v hodnotě několika mld. Kč a došlo k vytvoření stovek pracovních míst v oblasti VaV.