Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Příprava vydání dvojjazyčné publikace "Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní" a vydání dvojjazyčné publikace "Lumír 150"
Id projektuSGS01/FU/2016
Hlavní řešitelMgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Období1/2016 - 11/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceNavrhovaný projekt přímo navazuje na tematicky příbuzný projekt reg. č. SGS01/FU/2015 (řešen za vedení Dr. Viktora Velka v roce 2015). Jeden z výstupů byl koncipován jako přípravný stupeň pro další zpracování. Konkrétně jde o přípravu vydání samostatné dvojjazyčné publikace monografického charakteru (pracovní název Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní), základem jsou takřka dokončené texty česky psaných kapitol a ikonografický materiál. Jednotlivé kroky navrhovaného projektu: * příprava vydání knihy Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní - překlad textů do němčiny (studentka FU a FF Lenka Bartošová) ? česky levý, německý pravý sloupec, proloženo ikonograf. materiálem (vzor: kniha Velek, Viktor: Lumír 150. Třebíč 2015) - grafické zpracování (studentka FU BcA. Eliška Tunklová) - příprava knihy pro následnou výrobu - dodatečný pramenný výzkum a finální podoba textu (pedagog Viktor Velek) - výzkum provedený v roce 2015 naznačil, že by texty jednotlivých životop. profilů (kapitol) nemusely být v případě působení umělců ve Vídni omezeny jen na výstupy na hudební scéně vídeňských Čechů, ale např. i ve Staatsoper, Volksoper. * vydání tematicky spřízněné knihy Viktora Velka Lumír 150 (doplněné a opravené 2. vydání) Přínos projektu: - spolupráce studentek výtvarné a hudební části FU - příprava publikace, která v budoucnu vyjde s ISBN Ostravské univerzity a bude hodnocena v RIV - dvojjazyčnost publikace sleduje strategii internacionalizace činnosti a výstupů Ostravské univerzity