Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Gradus ad Parnassum - festival instruktivní klavírní literatury
Id projektuSGS03/FU/2016
Hlavní řešiteldoc. MgA. Eliška Novotná
Období1/2016 - 11/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceFestival zaměřený na instruktivní klavírní literaturu je naprosto ojedinělou platformou pro propojení výukových záměrů Katedry klávesových nástrojů s praxí vykonávanou současnými studenty, absolventy OU a pedagogy ZUŠ Moravskoslezského kraje. Na pozadí seznamování se se soudobou českou klavírní literaturou pro děti proběhne v rámci dvou dnů řada přednášek, seminářů, interpretační kurz a koncert snímaný Českým rozhlasem. Na celém projektu se významnou měrou podílejí studenti i pedagogové KKN, zároveň přivítáme odborníky na danou problematiku z Univerzity Karlovy a AMU v Praze. První ročník festivalu je věnován dílu a osobnosti skladatele Luboše Sluky. V návaznosti na projekt bude realizován elektronický zápisník z festivalu, ve kterém budou shrnuta fakta o životě a díle L. Sluky, zásadní informace obsažené v přednáškách a seminářích a fotodokumentace z konání kurzu. Zápisník bude zpřístupněn jako studijní materiál a v budoucnosti z něj budeme čerpat data pro Sborník české instruktivní klavírní literatury, který plánujeme vydat po zrealizování více ročníků.