Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Populační a krajinná genetika vlka obecného ve střední Evropě
Id projektuSGS25/PřF/2016
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceVysoká prostorová aktivita a adaptivní potenciál vlka obecného se přímo odráží v jeho zajímavé fylogeografické historii, ekologické diferenciaci a také genetické struktuře. Práce bude zaměřena na analýzu populační struktury a úrovně genového toku. Bude studována genealogická struktura, prostorové chování, role antropogenních změn krajiny, úmrtnosti a potenciální hybridizace s domestikovanou formou na populační strukturu druhu. Výsledky budou interpretovány z hlediska paradigmatu ochranářské genetiky, zkoumající změny zmíněných parametrů u malých populací.