Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Diverzita a evoluce netypických GTPas Ras nadrodiny
Id projektuSGS18/PřF/2016
Hlavní řešitelMgr. David Žihala, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceGTPasy patřící do Ras nadrodiny představují obrovskou skupinu rozmanitých proteinů plnící v buňce rozličné funkce. Podílejí se např. na regulaci vezikulárního transportu, transportu mezi jádrem a cytoplasmou, buněčné signalizaci a mnoha jiných procesech specifických především pro eukaryotické organismy. Navrhovaný projekt sleduje tři hlavní cíle. Prvním z nich je zmapování různých způsobů interakce Rheb GTPas s buněčnou membránou. Dosud se předpokládalo, že se tyto proteiny váží na membránu pouze pomocí svého farnesylovaného C-konce. Naše nepublikované výsledky však naznačují, že mechanismů je pravděpodobně více. Funkce Rheb GTPás je spojována s buněčným růstem, a jedná s tedy o proteiny velice významné. Druhým cílem je detailní fylogenetická analýza Rab GTPas zaměřená na Rab20 a Rab24. Dříve publikované výsledky doc. Eliáše na téma fylogeneze Rab GTPas naznačují, že se tyto dva proteiny mohly nacházet již v předku všech eukaryotních organismů (tzv. LECA). Toto však zpochybnila pozdější studie jiné skupiny. Je tedy nutné provést další analýzy, které by vedly k podpoře dřívějších výsledků, případně jejich zpochybnění. Posledním cílem je analýza genů kódujících ROCO proteiny jednobuněčné řasy Guillardia theta. Dřívější studie doc. Eliáše naznačuje, že by tyto proteiny mohly hrát roli v imunitním systému některých eukaryotických organismů a jedná se tedy o téma velice zajímavé. Jednobuněčná řasa Guillardia theta byla vybrána záměrně na základě zvláštností v expresi těchto proteinů.