Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Studium taxonomie a hostitelských preferencí vybraných epifytických druhů mechorostů a hub
Id projektuSGS16/PřF/2016
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Komínková
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt bude zaměřen na dořešení taxonomických otázek a analýzu hostitelské preference vybraných druhů epifytických mechorostů a hub. Měl by analyzovat historická i recentní data z Evropy a Asie. Bryologická část projektu se bude věnovat zejména druhům z rodu Orthotrichum s.l. a bude navazovat na projekt, který studuje tento taxon na území střední Asie. Data budou získána jednak díky kritické revizi rozsáhlé herbářové sbírky uložené v Národním Muzeu v Helsinkách a částečně také díky terénnímu výzkumu na území Číny. Mykologická část projektu si klade za cíl obohatit předešlá zkoumání o data týkající se distribuce lesklokorek a troudnatce kopytovitého v Polsku s cílem stanovit severní hranici rozšíření Ganoderma adspersum a zjistit rozdíly v hostitelském spektru lesklokorek a druhu Fomes fomentarius v lesním a nelesním prostředí.? K vysvětlení hostitelské specializace epifytických mechorostů a hub může výrazně přispět i analýza chemických vlastností borky (zejména pH). Zkoumána bude kůra dřevin získaná z bezprostřední vzdálenosti od místa odběru mechorostu nebo houby. Analýza bude probíhat standardním laboratorním měřením.