Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Využití generické a doménově specifické ontologie pro modelování podnikových procesů
Id projektuSGS15/PřF/2016
Hlavní řešiteldoc. Ing. František Huňka, CSc.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCíle projektu průběžně navazují na výsledků řešení projektu SGS z roku 2015. Generická ontologie reprezentovaná metodologií DEMO (Design Engineering Methodology for Organisation) je charakteristická dobrou empirickou schopností zachycení elementárních transakcí, ze kterých je pak sestaven podnikový proces. DEMO chápe transakci jako sociální systém, ve kterém vystupují dva aktéři, kteří vstupují a plní vzájemné závazky. Doménově specifická ontologie REA (Resource-Event-Agent) má svůj původ v účetních systémech a je zaměřena na hodnotové modelování podnikových procesů. Vychází z praktických postupů, ale její nedostatky lze spatřovat především v chybějící teorii a z ní rozpracované metodologii. Cílem řešení projektu bude specifikace koordinačních a produkčních ?faktů?, metodologie DEMO, které je schopna přijímat ontologie REA a dále je zpracovávat. Dalším cílem projektu bude detailní rozpracování konceptů ontologie REA (závazek, smlouva, plán) pomocí elementárních faktů metodologie DEMO. Získané výsledky budou jednak ve formě návrhu a konkrétních implementací a dále ve formě publikovaných příspěvků na odborných konferencích a v odborných časopisech.