Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inteligentní systémy a algoritmy
Id projektuSGS14/PřF/2016
Hlavní řešitelprof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceTento projekt navazuje na projekty SGS23/PŘF/11, SGS02/PŘF/12, SGS23/PŘF/13, SGS16/PŘF/14 a SGS17/PŘF/15. Projekt je orientován na výzkum v oblasti umělé inteligence, zejména na metody softcomputingu a adaptace jednotlivých prvků inteligentních systémů. Metody analýzy mnohorozměrných dat navazují na výsledky členů řešitelského týmu. Hybridní přístupy založené na metodách z oblasti softcomputingu (neuronové sítě, evoluční techniky, rozhodování za neurčitosti atd.) umožní vytvoření interdisciplinárních adaptivních metod s využitím výhod jednotlivých přístupů. Vytvořené přístupy k adaptivnímu řízení inteligentních systémů budou verifikovány na vybraných systémech, např. autonomních robotických systémech, inteligentních domech apod. Tyto vytýčené cíle korespondují s výzkumným zaměřením PřF OU, konkrétně navazují na směr výzkumu PřF vedeným pod KIP: Soft Computing pro IT.