Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Dopad ukrajinské krize na vztahy Ruska a zemí v postsovětském regionu Východního partnerství
Id projektuSGS10/PřF/2016
Hlavní řešitelprof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceUkrajinská krize (včetně krymské anexe a destabilizace Ukrajiny) představuje značný mezník v mezinárodních vztazích a politické geografie (ochlazení vztahu mezi Ruskem a ´Západem). Kromě toho tato krize významným způsobem ovlivnila vztahy Ruska se zeměmi postsovětského prostoru. Samotnou podstatou navrhovaného projektu je analyzovat stav formovaní státní a národní identity vybraných postsovětských republik před ukrajinskou krizí a zhodnotit vliv této krize a následné destabilizace Ukrajiny na vztahy Ruska a vybraných států v postsovětském prostoru. Cílem je odpovědět na otázky, jak ovlivnily události na Ukrajině nacionalizaci a patriotismus v ostatních státech postsovětského regionu, jak krize ovlivnila zapojování postsovětských států do regionálních integračních uskupení v postsovětském regionu iniciovaných Ruskem, a zda sílí procesy samostatné geopolitické volby v těchto státech? Výzkumný záměr mimo jiné zahrnuje také vypracování politických prognóz a možného vývoje politické situace v těchto zemích v následujících letech, včetně nových trendů a zahraničněpolitických orientaci zvolených států.