Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Studium vnějších faktorů, které ovlivňují izolaci a stabilitu CD14+ monocytů z periferní krve.
Id projektuSGS05/PřF/2016
Hlavní řešitelIng. Karolína Janochová, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceMononukleární buňky představují důležitý marker, který lze využít při monitorování a hodnocení celé řady patofyziologických stavů (zánětlivá reakce, kardiovaskulární onemocnění, nádorová onemocnění). Na základě množství mononukleárních buněk a identifikace a kvantifikace některých prozánětlivých faktorů jimi produkovaných, je možné také sledovat projevy a intenzitu zánětlivých reakcí, které provází obezitu a metabolický syndrom. V loňském roce byla na našem pracovišti zavedena metodika izolace CD14+ mononukleárních buněk z periferní krve metodou, která je založena na využití gradientové centrifugace. Vlastní separace CD14+ mononukleárních buněk probíhá na koloně s pevnou magnetickou matricí s navázaným antigenem xCD14+. Detekce a kvantifikace výše uvedené subpopulace mononukleárních buněk je prováděna metodou průtokové cytometrie, která umožňuje dostatečné ověření správnosti izolačního postupu. Zjistili jsme, že existuje celá řada faktorů, které ovlivňují úspěšnost izolačního postupu. Cílem tohoto projektu je zjistit jak tyto faktory ovlivňují celkový výtěžek, homogenitu a stabilitu cílové populace imunokompetentních buněk a také úspěšnost dalších na nich prováděných analýz (např. sledování produkce prozánětlivých cytokinů metodou RT-PCR).