Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Optimalizace adsorpčních vlastností uhlíkatých gelů
Id projektuSGS01/PřF/2016
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na dvě významné fáze přípravy adsorbentů na bázi uhlíkatých gelů a bude řešen ve dvou podprojektech. Podprojekt 1 je zaměřen na hledání vhodných analytických technik pro experimentální sledování polykondenzace resorcinolu a formaldehydu ve vodném roztoku a na jejich aplikaci při popisu kinetiky tohoto procesu. Podprojekt 2 se zaměří na možnost aktivace uhlíkatých gelů pomocí povrchové oxidace, sledování vztahu mezi způsobem oxidace a adsorpčními vlastnostmi a na vysvětlení vztahu mezi přítomností kyslíkatých funkčních skupin na povrchu adsorbentu a jeho adsorpční účinností.