Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Identifikace a analýza vnímaných sociálních důsledků života s HIV/AIDS
Id projektuSGS04/FSS/2016
Hlavní řešitelMgr. Monika Bjelončíková, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředkládaný výzkumný projekt je součástí disertační práce navrhovatelky. Počet nově diagnostikovaných případů HIV pozitivity v ČR neustále roste. Problémem není jenom nárůst nových případů, ale zejména skutečnost, že (např. v roce 2014) bylo HIV diagnostikováno až v akutním infekčním stadiu (14,7%), dále pak ve stadiu symptomatickém non-AIDS (4,3%) a ve stadiu AIDS (9,9%).Život s HIV může probíhat a mnohdy probíhá téměř bez příznaků. Člověk nemusí vědět, že žije s HIV. Jediná efektivní cesta, jak zjistit svůj HIV status, je testování na protilátky. To však nevyhledávají všichni stejně, ne všichni stejně vnímají, že se jich realita života s HIV může týkat. Děje se to z důvodu, že HIV/AIDS je stigmatizováno onemocnění, které přináleží jen určitým skupinám obyvatelstva.Na otázku - Proč počet nově diagnostikovaných případů neustále roste? - si můžeme odpovídat různě: a) neefektivní (podfinancována, slabě pokrytá nebo chybějící) prevence; b) nedostatek osvěty na veřejnosti; c) nedostatečná podpora lidí žijících s HIV/AIDS apod.Od sociální práce se očekává, že bude účinně sehrávat svoji klíčovou roli v prevenci HIV, léčbě a starostlivosti a bude se aktivně spolupodílet na řešení globálního problému na lokálních úrovních. Selhává tedy sociální práce? Zabývá se sociální práce sociálními důsledky tohoto onemocnění? Je šíření HIV také jedním ze sociálních důsledků onemocnění?