Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Fenomén ženské literatury v českém kulturním kontextu po roce 1989
Id projektuSGS11/PdF/2016-17
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Ing. Radomil Novák, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je zmapovat tvorbu, vývoj a proměnu poetiky vybraných českých autorek (nar. po roce 1960) v literárně-historickém kontextu české literatury po roce 1989. Dílčími cíli je posílit samostatnou tvůrčí činnost studentů v oblasti výzkumu české literatury po roce 1989, zapojit studenty do uvedené problematiky řešené v rámci týmové výzkumné činnosti na katedře českého jazyka a literatury s didaktikou (dále jen KCD) PdF OU v rámci výzkumné činnosti Kabinetu literatury pro děti a mládež, jazykové a literární komunikace, podpořit specifický výzkum v okruhu, ve kterém má KCD akreditované doktorské, magisterské a bakalářské studijní programy a zaměřit se na výzkum prováděný studenty doktorského (Didaktika českého jazyka a literatury) a magisterského studijního programu (Učitelství pro základní školy), který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. S proměnami fungování české literatury v kulturním kontextu po roce 1989 a zaplavením literárního trhu tituly různé kvality vzrůstá potřeba odborného hodnocení současné literární tvorby. Ve snaze popsat, analyzovat a interpretovat tvorbu, vývoj a proměnu poetiky vybraných českých autorek chce projekt navázat na dostupné interpretační příručky a v podobných intencích zmapovat uvedenou literární oblast prostřednictvím dílčích interpretací a závěrečné syntetické studie, zaměřené na vymezení hodnotových, tematických a žánrových specifik současné ženské literatury. Závěrečným výstupem projektu bude publikace ?Současná ženská literatura a její specifika po roce 1989.