Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Věda a umělecká činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Specifický VŠ výzkum
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Změny aktivity a obsahu enzymu Rubisco při působení zvýšené koncentrace CO2
Id projektuGA522/06/0930
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2008
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceCílem navrhovaného projektu je stanovit aktivitu a množství enzymu Rubisco (ribulosa-1,5-bisfosfát karboxyláza/ oxygenáza) u dvou dominantních druhů horských dřevin - listnatého Fagus sylvatica a jehličnatého Picea abies - pěstovaných v podmínkách přirozené a zvýšené atmosférické koncentrace CO2. Obsah enzymu Rubisco v asimilačních pletivech bude stanovován metodou SDS-PAGE. Kombinací tohoto metodického přístupu spolu se spektrofotometrickým stanovením aktivity enzymu bude možno stanovit stupeň jeho aktivace, tj. stanovovení množství Rubisca v aktivovaném stavu. Takto získané výsledky aktivity enzymu in vitro budou porovnávány s výsledky získanými gazometrickým měření rychlosti asimilace CO2 in vivo a aplikací matematických modelů fotosyntézy.
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub