Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Praktická aplikace mobilních dotykových zařízení jako nástroje kompenzace učebních materiálů vybraných vzdělávacích oblastí RVP ZŠS
Id projektuSGS6/PdF/2016-17
Hlavní řešitelPhDr. Vojtěch Gybas, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem projektu je nalezení vhodných postupů pro zapojení mobilních dotykových technologií do výuky z pohledu učitele. Zejména v základních školách speciálních chybí konkrétní metodická podpora využití mobilních technologií ve výuce. Zkušenosti ze zahraničních škol ukazují, že tyto technologie mohou výrazně ovlivnit vyučovací proces a přináší nové možnosti z hlediska organizace výuky. V první fázi projektu bude na co největším vzorku škol proveden průzkum, u kterých školních výstupů jsou již mobilní technologie využívány, a také u kterých výstupů je dosahováno nízké úrovně osvojení vlivem chybějícího adekvátního učebního materiálu. Na základě získaných výsledků budou vypracovány elektronické materiály pro učitele s cílem jejich využití ve výuce s ohledem na zvýšení úrovně osvojení učiva a zároveň kompenzování chybějícího adekvátního učebního materiálu. Ve druhé fázi bude probíhat ověření vytvořených materiálů na vybraných školách. Ověřování budou provádět učitelé a vždy bude provedeno ověření úrovně osvojení učiva. Velký důraz bude kladen na přímou spolupráci s aktivními učiteli na školách ve všech fázích řešení projektu.