Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv rozdílného postavení rukou při rondátu na zatížení kloubů horní končetiny v mužské sportovní gymnastice
Id projektuSGS3/PdF/2016
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Roman Farana, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceVýzkumný projekt navazuje na předchozí výzkum navrhovatele a rozšiřuje poznatky získané v rámci bakalářské práce spolunavrhovatelky v oblasti prevence zranění horních končetin ve sportovní gymnastice (Farana, Jadančka, Uchytil, Zahradník & Irwin, 2014; Farana, Janeczková, Uchytil & Irwin, 2015). Horní končetiny představují část těla, které je ve sportovní gymnastice vystavována vysokému a opakovanému zatížení, které mohou vést ke zranění hlavních kloubů (Webb & Rettig, 2008). Zápěstí a loketní kloub představuje spojovací články v kinematickém řetězci mezi segmenty ruky a segmentem trupu a jsou vystaven vysokým reakčním silám (DiFiori et al., 2006; Farana et al., 2014). Tento projekt řeší problematiku výběru techniky (polohy rukou na podložce) v provedení základní gymnastické dovednosti, rondátu a rozšiřuje předešlý výzkum na mužskou složku sportovní gymnastiky a další používanou techniku provedení rondátu. Při řešení problému práce se ptáme, zda existují rozdíly v biomechanických proměnných ve třech polohách rukou v průběhu rondátu, ve fázi kontaktu s podložkou. Cílem projektu je zjistit, zda rozdílná poloha rukou při rondátu může vést ke snížení reakčních sil podložky a reakčních sil v loketním kloubu a zápěstí a působit tak jako prevence zranění loketního a zápěstí kloubu v mužské sportovní gymnastice.