Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Fuzzy modelování: rozvoj aktuálních teoretických základů a vybraných aplikací VI
Id projektuSGS04/UVAFM/2016
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Michal Holčapek, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV rámci tohoto projektu, který navazuje na sérii předchozích projektů, se chceme věnovat vybraným aplikacím fuzzy modelování a budování teoretických základů fuzzy matematiky, bez kterých by se samotné aplikace neobešly. Zejména se hodláme zaměřit na výzkum fuzzy asociační analýzy a jiné data-miningové metody, aplikace těchto data-miningových metod na analýzu a predikci (univarietních či multivarietních) časových řad a na další problémy různých oblastí aplikací. Dále se chceme věnovat teoretickým základům kompozic fuzzy relací založených na zobecněných kvantifikátorech a jejich případným aplikacím. V neposlední řadě povedeme výzkum v oblastí fuzzy transformace vyššího řádu převážně s ohledem na analýzu a predikci časových řad a možnosti jejich aplikace v ekonomii a financích.